آمار برنامه نویسان جهان در ۲۰۲۱ - پارت ۱

آمار برنامه نویسان جهان در ۲۰۲۱ - پارت ۱
این آمار برگرفته از آماربزرگترین انجمن برنامه نویسان جهان یعنی استک اورفلو است
با این آمارها به راحتی میشود برای آینده ی برنامه نویسی تصمیم گیری کرد
-
شروع آموزش برنامه نویسی با دوره های آموزشی با کیفیت وب سایت آواسام :
https://avasam.ir/products
-
#برنامه_نویسی #برنامه_نویسان