چه کسانی کاندیدای جراحی ایمپلنت هستند

چه کسانی کاندیدای جراحی ایمپلنت هستند. دکتر مهدی سزاوار متخصص جراحی فک دهان و صورت درباره این سوال متداول