مداحی به یاد شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی

«خبر اومده که سردار حاجتش روا شد آخر» به یاد شهید سرافراز اسلام «سرلشگر قاسم سلیمانی»