مستند قهرمانان قطب شمال

خرس های قطبی بر عناوین حیوانات قطب شمال تسلط دارند. برای هر چیزی سخت است که از سایه آنها فرار کند در این قسمت ما با مجموعه ای غیر منتظره از گونه های کوچکتر روبرو می شویم که هرکدام استراتژی های خاص اما سرگرم کننده خود را برای زنده ماندن در این محیط وحشی دارند. روباه کوچک قطبی ممکن است زیبا به نظر برسد ، اما در واقع یک ماشین کشتار است. خرگوش قطبی ممکن است کرکی و گوش های خنده دار داشته باشد ، اما هم استاد استتار است و هم یکی از سریعترین حیوانات در اینجا. جغد برفی سرعت خود را فدای یک سلاح مخفی قدرتمندتر کرده است: سکوت. ما یک لممینگ (یک جوندگان کوچک قهوه ای) را می بینیم که در کولاک در حال دویدن است ، این یک اشتباه بزرگ است که قاتلان ساکت بالای سر خود پرواز می کنند. اگرچه این قهرمانان گمنام از معدود افرادی هستند که کاملاً با این مکان سازگار شده اند ، اما محیط به سرعت در حال تغییر است. دمای گرم شدن باعث می شود دشمنان به سمت شمال حرکت کنند و این متخصصان قطب شمال را مورد تجاوز قرار دهند.