اگر فکر می‌کنید در گرما هیچ چیز نپوشید خنک‌ترید این گزارش را ببینید

ویژگی‌های لباس مناسب در هوای گرم
پوشیدن لباس در فصل تابستان همیشه یکی از مهمترین دغدغه‌های آدم‌هایی بوده که در شهر زندگی می‌کنند. اما شاید نمی‌دانید، یک انتخاب درست در پارچه و دوخت می‌تواند شما را از گرمای تابستان در امان نگه‌دارد.