رطوبت گیر صنعتی برای خشک کردن هوای فشرده

در این فیلم کوتاه دستگاه خشک کن هوا با انجام روند خشک کردن هوای فشرده تولید شده توسط کمپرسور نشان میدهد که این امر مهم لازم الاجراست تا رطوبت موجود در هوای فشرده گرفته شود و از رسیدن آسیب به خط تولید و سایر تجهیزات موجود در خط جلوگیری شود.