گزارش نامه یک دختر قبل از خودکشی؛ همه چیز داشتم اما...

بر اساس اعلام سازمان بهداشت جهانی، سالانه 800 هزار نفر دست به خودکشی می‌زنند؛ این یعنی هر 40 ثانیه یک نفر خودکشی می‌کند.