علف کش نوینو، دفع قطعی علف های هرز از مزرعه برنج | Novino

سوروف، تیرکمان آبی و بندواش (سگواش) و بسیاری دیگر از علف های هرز را با استفاده از علف کش نوینو از بین ببرید. این علف کش می تواند بر علیه انواع علف های هرز رشد یافته در مزارع برنج به کار برده شود. بهترین عملکرد این علف کش با دوز 100 میلی لیتر در هکتار است. با ما تماس بگیرید و این علف کش فوق العاده را خریداری نمایید. 09149643764 _ 09146740450 _ www.ariasabz.com