فروش باغ با بنای قدیمی و پایانکار در خوشنام

شناسه ملک : 3761


3750 متر باغ
1200 متر بنای قدیمی
دارای سند شش دانگ عرصه و اعیان
دارای آب و برق
دارای آب چاه
دارای پایانکار و نامه جهاد شهرداری


تماس با مشاور محترم آقای محمدرضا صناعی جهت خرید این ملک : 09128692569