شکار نهنگ در بتلفیلد 4 همراه دوستان با دکتر هاپ هد DR_ HOPHEAD

شکار نهنگ در بتلفیلد همراه دوستان با دکتر هاپ هد DR HOPHEAD، به خاطر باز کردن لباس دایز چقدر قبل ویدیو کشته دادیم افتاده بودیم گیر چند تا پلیر زبان نفهم
کسانی که در پلتفرم های مخلتف بازی حضور دارن با ایدی DR_HOPHEAD در اوریجین و در استیم با کد 153184500 بنده را پیدا کنن و هدفمون بزرگتر کردن دایره پلیرهای ایرانی هست و چون پینگ نزدیک به هم داریم و اینکه میخواهیم با 90 درصد پلیر ایرانی وارد سرورهای بازی شویم و در بازی ها هماهنگی داشته باشیم به همین دلیل سرور دیسکور را درست کردیم تا هر روز دوستان جدید پیدا کنیم چرا که ما لایق بهترین ها هستید خوشحال می شویم که شما هم به ما ملحق شوید
IRANI GAMER FINDER
"discord"
"twitch"
"instagram"
"youtube"