شوخی جالب سروش رفیعی با تکسیرا و طیبی

شوخی سروش رفیعی با تکسیرا و طیبی و تبریک به مدافع میانی و مربی پرتغالی سپاهان که روز گذشته سالروز تولدشان را پشت سر گذاشتند.