مینیون ها - Minions 2015

انیمیشن - مینیون ها - Minions 2015 - سه مینیون به نام های استوارت، کوین و باب توسط اسکارلت اوورکیل، یک ابر جانی، که به همراه شوهر مخترعش، هرب، به دنبال تصرف کل دنیا هستند، استخدام می شوند و … - Gap.im/nama66