فیلم Open 24 Hours 2018 فروشگاه 24 ساعته - زیرنویس فارسی

داستان فیلم فروشگاه 24 ساعته
فیلم فروشگاه 24 ساعته (Open 24 Hours) دباره زنی دوقطبی و متوهم است که پس از آنکه دوستش را که قاتلی سریالی بود لو می دهد، برای کار به پمپ بنزینی شبانه می رود.