حواشی فیلم جوکر+نقد فیلم

جوکر یک فیلم سینمایی آمریکایی محصول سال 2019 در ژانر روان شناختی است.

عده ای این فیلم را یک اثر هنرمندانه و عده ای دیگر این فیلم را رواج فرهنگ خشونت در جامعه میدانند...