بارش شهابی جباری در کدام مناطق ایران قابل مشاهده است؟

دبیر انجمن آماتوری نجوم ایران گفت:بامداد چهارشنبه ۳۰ مهر اوج بارش جباری امسال است و بارش شهابی در سراسر کشور به شرط دوری از نور و آلودگی هوا قابل مشاهده است.