کارگاه نهج البلاغه در خانه-حکمت بیست و یکم قسمت سوم-38

کارگاه نهج البلاغه در خانه

حکمت بیست و یکم

قسمت سوم

موضوع : مدیریت زمان

معاونت فرهنگی و دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز