افرادی که با تست کرونا مثبت در شهر تردد می‌کنند، جانی و مجرم هستند

حریرچی معاون کل وزیر بهداشت گفت: فرد مبتلایی که قرنطینه نمی‌شود و در سطح جامعه تردد می‌کند، یک جانی است. در جلسات امروز و شنبه، روش‌های کنترل جدی مبتلایان نهایی می‌شود.