5500 متر باغ 4 دیوار با درختان عالی مثمرکد1651

کد1651
5500 متر باغ 4 دیوار/دو بنای 50متری با بر عالی(قابل تفکیک)/4 ساعت آب سهمیه کشاورزی/سند تکبرگ/استخر/سه کنتور برق

مشاور مربوط محمدرضا صناعی : 09128692569