تقسیم بندی هارد به صورت پیشرفته

با استفاده از این ویژگی میتوان فضا یا زمان بیشتری از هارد، دستگاه را به دوربین با اهمیت بالاتر اختصاص داد.
داتیس ضمانت خرید شماست

www.datisint.com
️ 02174856
datisint_training@
datisint@