ضدعفونی میوه‌ و سبزیجات در روز‌های کرونایی

روز‌های کرونایی برای قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا پس از خرید میوه و سبزیجات لازم است برخی موارد بهداشتی را رعایت کنیم.