آموزش کار با افزونه بومرنگ برای ارسال ایمیل زمان بندی شده

اگر دوست دارید بتونید ایمیل های زمان بندی شده ارسال کنید، ایمیل هاتون رو در تاریخ خاصی دریافت کنید، از ایمیل به عنوان یادآور استفاده کنید و ده ها کار خلاقانه دیگر، افزونه بومرنگ جواب نهایی شماست.