خبر ساختگی جدید از سایت فاقد اعتباری به نام chang.org مردم از این چاخانایه عالیتون با این سریالاتون

سایت خبری change.org تازه توسط طرفداران این سریال گند خاطرات الحمرا ساخته شده هنوز از اتمام این سریال نگذشته و سریال گند یک ساله هم نشده دم از فصل دوم خاطرات الحمرا زده تا هم ذهن مردم رو درگیر خودش کنه و هم باز همه رو برای خاطرات گند الحمرا دیگر مشغول کنه یعنی باز هم موضوعات بی ربط دیگر مثل روابط فلانی با فلانی و کلی شایعات چرت از این قبیل هنوز نه باره و نه بداره بعضیا رو تنده گرفته بهتره خودشونرو توی توالت خالی کنند تا شایعه سازی برای عموم مردم جهان.