لایو بسیار مهم محمدمهدی قاسمی - با موضوع «کرونا دروغ قرن»

گفتگوی زنده آقای فرج قاسمی با آقای محمدمهدی قاسمی پیرامون موضوع همه‌گیری کروناویروس، مانند؛ تناقضاتی که در روایت بیماری کرونا در اخبار و رسانه‌های رسمی مطرح می‌شود...
تاریخ: ۱۴۰۰/۰۴/۲۷