حقانی 09380039391_ساخت جدیدترین سقف متحرک فودکورت_اجرای زیباترین سقف برقی فست فود

شرکت سازه چادری غشا مجری وطراح زیباترین سقف برقی جهت هرنوع کاربری میباشد .سایبانهای ریلی یونیت بندی اجرا میشود و هریونیت یک موتوربرقی استفاده میشود.پوشش غشا پیش تنیده ازالیاف پلی استر با رویه pvcمیباشد.ودران مواد انتیuvبکارمیرود.پیش تنیدگی سایبان را دربرابر ناملایمات جوی محافظت میکند و مواد ضداشعه ازپوسیدگی ورنگ پریدگی ان جلوگیری میکند.