جت پرینتر اتومات و دستی

جت پرینتر اتومات و دستی دارای 10 حافظه پیام و 99 حافظه پیام و دارای ارتفاع چاپ13 میلیمتر و دارای دیگر امکانات میباشد