واکنش استاد نادر طالب زاده در خصوص حکم بازداشت عباسی

واکنش جنجالی نادر طالب زاده درخصوص حکم حبس و بازداشت عباسیصفحات بنیانا در پیام رسان های ایرانی را با ورود به لینک زیر دنبال کنید »»
https://bonyana.com/feeds/