گزارش خبری ماجرای کودک‌آزاری در مهاباد

نازنین 6 ساله از ناحیه لگن و پا دچار شکستگی شده و جای سوختگی روی بدن او دیده می‌شود.