دردت چیست؟ سینه ام دکان عطاری ست.

#دردت_چیست؟
*
شاعر :
#استاد_محمد_صالح_علا
*
صدا :
#قاسم_ساروی
*
#پرسنل_شریف_بیمارستانها_سپاس ????
(( #در_خانه_میمانیم ))
*
#دکلمه ، #عاشقانه ، #عارفانه #ساحل ، #تنهایی ، #خاطرات #انتظار ، #سقوط ، #دلتنگی ، #شاعرانه ، #غزل ، #چارپاره ، #کلیپ ، #شعر_امروز ، #شعر_کلاسیک ، #خداحافظی ، #محمد_صالح_علا ، #مازندران ، #ساری