اعتراض اهالی طرشت به حناچی شهردار تهران

این زیرگذر سرانجام بعد از ۵ سال امروز به بهره برداری رسید تا طرشت در شمال و استادمعین در جنوب خیابان آزادی را به یکدیگر متصل کند اما با اعلام مسئولان شهرداری و راهور این زیرگذر یکطرفه خواهد بود!