آموزش تاتو خط لب | 09126130533

هزینه آموزش تاتو خط لب در مراکز مختلف بواسطه مکان تخصص و وسایل مصرفی متفاوت می باشد. در آکادمی پریشا تاتو تهران سعی بر این است که با استفاده از بهترین و بهداشتی ترین وسایل یکبار مصرف و مجرب ترین کادر این آموزش در اختیار کار آموزان و هنر آموزان قرار گیرد.