علف کش بنتازون یا بازاگران را از آریا سبز بخواهید | Bentazone

علف کش بنتازون با نام تجاری بازاگران (Basagran)، را می توانید برای ریشه کن کردن علف های هرز پهن برگ یکساله و چند ساله و همچنین علف های هرز اویارسلام، در مزارع طزیر مورد استفاده قرار دهید: برنج، سویا، یونجه، شبدر، لوبیا، نخود فرنگی، ذرت، گندم و جو. علائم تاثیر این علف کش بر گیاهان هرز به شکل بروز تغییرات مورفولوژیکی مانند سفید شدن و زرد شدن برگ ها است. برای خرید این علف کش با آریا سبز در تماس باشید. 09149643764 _ 09146740450 _ www.ariasabz.com