موسسه هنری نگار پیشه

آموزشگاه نگار پیشه همواره با اعتقاد بر آموزش صحیح و اصولی هنرجویان و ترویج صحیح هنر نمایش ، سعی در کمک به اشاعه این هنر مقدس در بین جوانان کشور داشته و در این راستا اقدام به برپایی دوره های متنوع آموزشی ویژه رده های سنی کودکان ، نوجوانان و بزرگسالان نموده است.