لس آنجلس لیکرز - فیلادلفیا سونی سیکسرز / ۱۰ فوریه ۲۰۱۹

فول گیم لس آنجلس لیکرز - فیلادلفیا سونی سیکسرز / ۱۰ فوریه ۲۰۱۹