عمل جراحی تعویض مفصل لگن چه فایده ای دارد

این چیزیه که خیلیا که میخوان عمل کنن از خودشون میپرسن.
اینکه این جراحی چه کمکی به من میکنه و چه تغییری توی زندگیم میده.
چه انتظاری باید از این عمل داشته باشم.
توی کارم یا توی راه رفتنم چه تغییری بوجود میاد.
به خیلیا ممکنه گفته شده باشه که نیاز به جراحی تعویض مفصل ران دارن ولی مرددن. یا میترسن.
یا نمیدونن آیا با جراحی بهتر میشن یا نه. چه چیزشون بهتر میشه. آیا ممکنه بدتر هم بشن.
اگر جراحی نکنن فلج میشن؟ بدتر میشن؟ اگر جراحی کنن چی.