آموزش شمسی ساز ویتایگر 7 (تنظیمات تقویم)

افزودن تقویم های شمسی، میلادی و قمری
افزودن فرمت تاریخ ایران و کشور ها
افزودن اوقات شرعی
ویجت تقویم ایرانی
ابزار مبدل تاریخ
افزودن رویداد ها و تعطیلات رسمی ایران
گرفتن خروجی اکسل و گزارشات با تاریخ شمسی
و...
اطلاعات بیشتر در:
ویتایگر 7 شمسی