انواع گونه های مورچه| سم کشنده انواع مورچه ها

تصور بیشتر افراد بر این است که تمامی گونه های مورچه در کلونی های زیرزمینی زندگی می کنند، اما چنین نیست. برخی از انواع مورچه های ارتشی به دلیل سبک زندگی کوچ نشینی که دارند هرگز برای خود کلونی نمی سازند. نکته مشترکی که درباره انواع مورچه ها وجود دارد این است که تمامی این موجودات فقط یک دشمن سرسخت دارند و آن سم مورچه بینظیر میهن سم است. چنانچه به این محصول یا سایر انواع آفت کش نیاز دارید با سایت www.mihansam.com مراجعه کنید یا با شماره تلفن های 09145562020 و 04432251817 تماس حاصل نمایید