Pacifica | سم علف کش عالی برای از بین بردن علف های هرز گندم زمستانه

پسیفیکا مؤثرترین علف کش بهاره ی تولید بایر جهت استفاده در گندم زمستانه می باشد. فرمولاسیون قوی تر آن باعث می شود که پسیفیکا طیف گسترده تری از علف های باریک برگ را از بین ببرد و علف پشمکی را به نحو بسیار عالی کنترل کند.
فعالیت و تأثیر پسیفیکا عمدتاً از طریق برگ و تا حدی ریشه ی علف های هرز می باشد.این علف کش، علف دم روباهی باریک، جوی دوسر وحشی، تلخه، علف پشمکی، علف چمنی، علف مرغ معمولی، بابونه، خردل وحشی و کلزای خودرو و .... را در گندم زمستانه کنترل می کند.
www.ariasabz.com
شماره های تماس: 09142973005- 09354406776-09149643764