برداشتن محدودیت پادرا و نیسان بصورت فابریک

*رفع کامل محدودیت سرعت 90 کیلومتر خودروهای نیسان پادرا وپادرا پلاس
*بصورت کاملا نرم افزاری بدونه دستکاری و بهم خوردن گارانتی
*محدودیت به صورت کامل و از روی کلیه قسمت ها (پاشش سوخت،جرقه ،اکسیژن)برداشته شده
*زمان تقریبی انجام نیم ساعت می باشد و از فایل فابریک خودرو انجام شده
زرین شهر ، خ بهشتی ، کلینیک الکترونیک و برق خودرو 09132343299