با افسردگی دوران بارداری چگونه مقابله کنیم؟

یکی از تفاوت های اصلی افسردگی بارداری با سایر انواع افسردگی در آن است که در این حالت، بیماری نه یک فرد بلکه دو نفر را به صورت همزمان تحت تاثیر قرار می دهد.

در چنین شرایطی حالات افسرده وار مادر می تواند به چنین نیز سرایت کند و زمینه ی ژنتیکی ابتلا به افسردگی در کودک را دوچندان کند.

از طرفی ارایه ی مداخلات درمانی مبتنی بر دارو برای مادران باردار افسرده نیازمند احتیاط است چرا که می تواند اثرات مخربی بر جنین داشته باشد.

به همین دلیل، تشخیص و درمان به هنگام و صحیح افسردگی پریناتال از ضروریات اساسی سلامت مادر و خانواده به حساب می آید.

از طرفی با توجه به مقاومت اختلالات طیف افسردگی نسبت به درمان، عدم دریافت مداخلات درمانی لازم در دوران بارداری می تواند منجر به تداوم مشکل شود و درمان را سخت تر کند.