مهم‌ترین مزایای کیوسک اطلاع رسانی برای سازمان‌ها چیست؟

این سامانه ها برای محیط های صنعتی و مصارف عمومی طراحی شده اند.
در حقیقت کامپیوترهایی هستند که به صورت صنعتی و برای مصارف عمومی طراحی و تولید شدند، این کامپیوترها دارای صفحات مانیتور تاچ و کیبورد صنعتی هستند. کیوسک های اطلاع رسانی جهان گستر دارای طراحی ارگونومیک و سازگار با آناتومی بدن انسان می باشد و کارکردن با آنها بسیار راحت می باشد.
http://cardtimeattendance.blog.ir/post/196