در بهشت روزگار بهشتیان چطور می گذرد؟

پاسخ به سوال(در بهشت روزگار بهشتیان چطور می گذرد؟) از زبان دکتر میرباقری در برنامه پرسمان شبکه قران ومعارف سیما برای مشاهده کامل برنامه به آدرس http://qurantv.ir/info/28302 مراجعه فرمایید.
https://sapp.ir/qtvirib