پرسه جوخه مرگ در پایتخت/ ماجرای تیراندازی‌های شبانه تهران چیست؟

یکی از خطرناک ترین موجودات حاضر در سطح شهرها، موش ها هستند که زنده و مرده آنها می تواند برای انسان زیان آور و بیماری زا باشد.

بخشی از دلایل زیاد شدن این جانداران در دهه های اخیر عدم رعایت بهداشت توسط مردم است.