سلام و احوالپرسی به زبان فرانسوی در 3 دقیقه!

در این ویدئو می خواهیم در مورد احوال پرسی و روش‌ های مختلف سلام کردن در زبان فرانسوی صحبت کنیم و تفاوت آنها را از لحاظ کاربردشان در محیط های مختلف مانند شرایط رسمی، غیر رسمی و دوستانه بررسی کنیم.

برای یادگیری کامل زبان فرانسه لینک زیر رو ببینید
https://feralan.com/french/

مقاله متنی این ویدئو رو هم در لینک زیر بخونید
https://feralan.com/greeting-in-french/