فیلم Clouds 2020 ابرها با زیرنویس فارسی

خلاصه:
یک نوجوان هنرمند به نوعی سرطان استخوان مبتلا می شود و در این بین راهی پیدا می کند که در زمان کمی که باقی مانده است به دیگران الهام ببخشد و…