خطاهای نویسندگی و تجربیات نویسندگی / مهدی رضایی/ بخش اول

خطاهای نویسندگی و تجربیات نویسندگی
تحقیقی از مهدی رضایی نویسنده و مدرس حوزه ادبیات داستانی
برای علاقمندان به نویسندگی و داستان نویسی
این یادداشت ها به صورت کتاب از سوی نشر آرادمان منتشر شده است.