پنالتی عجیب دیدار کیپ ورد و آفریقای جنوبی

ضربات پنالتی عجیب دیدار کیپ ورد و آفریقای جنوبی