مجتمع خودرویی عبادی

مجتمع خودرویی عبادی افتتاح شد .
کارشناسی رنگ و فنی خودرو
دیتیلینگ
نقاشی و صافکاری(pdr)
کوییک سرویس
کارواش
.
آدرس:تهران ، خیابان سهروردی شمالی ، پایینتر از عباس آباد ، میرزایی زینالی غربی ، انتهای خیابان عشوری (صحاف زاده)
شماره رزرو خدمات : 09124958175