حال و هوای بهشت زهرا در روزهای کرونایی

مدیرعامل سازمان بهشت زهرا(س) از تمدید محدویت‌های ورود به بهشت زهرا(س) تا عادی شدن شرایط خبر داده است.