فریزر تک پارس مدل بوران نوفراست

بررسی کامل مشخصات فریزر تک پارس مدل بوران نوفراست برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید:
https://bahar.store/product/%d9%81%d8%b1%db%8c%d8%b2%d8%b1-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%af%d9%84-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86/