ترمیم سیم شارژر خراب شده

با کمی خلاقیت و استفاده از یک نی به راحتی می توان سیم شارژر قطع شده را ترمیم کرد.